POZNÁMKA: Během letních prázdnin se trénuje 1x týdně 90 minut. Začátečníci „NÁBOR“, kteří nastoupí v průběhu roku hradí pouze poměrnou část členství dle data nástupu v přihlášce (přesnou částku vám vypočítáme osobně).

JAKÉ JSOU VÝHODY ČLENSTVÍ?

 • tréninky dle rozpisu
 • klubové semináře karate a sebeobrany (zpoplatněny zvlášť)
 • zkoušky na pásky (technické stupně KYU a DAN jsou zpoplatněny dle platého ceníku svazu)
 • soutěže, národní i mezinárodní úrovně (startovné dle propozic zvlášť)
 • speciální přípravné tréninky na zkoušky a soutěže (zdarma pro členy)
 • individuální tréninky pro závodníky zdarma
 • víkendové semináře zaměřené na kumite, kondice, kata (zpoplatněno zvlášť)
 • víkendové akce jako je „NOC V DOJO“ a další podobné akce (akce zpoplatněny od 150 Kč)
 • zimní, letní, podzimní soustředění  (zpoplatněno zvlášť)

JAKÉ JSOU DALŠÍ PLATBY?

 • roční členská známka 300 Kč
 • průkaz karate 200 Kč

TERMÍNY PLATEB, OBDOBÍ

 • 1. POLOLETÍ (září až únor) splatnost do 25. srpna
 • 2. POLOLETÍ (březen až srpen) splatnost do 25. února
 • NÁBOR V PRŮBĚHU ROKU pouze poměrná část (dle přihlášky)

Poznámka: Splatnost pro NÁBOR je do 10 dní od data v přihlášce.

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ SPLATNOSTI, ABY BYL DODRŽEN BEZPROBLÉMOVÝ CHOD KLUBU. V PŘÍPADĚ ABSENCE PŘESAHUJÍCÍ 30 DNÍ BEZ OMLUVENKY, NEBO NEDODRŽENÍ TERMÍNU SPLATNOSTI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ, JE ČLENSTVÍ AUTOMATICKY UKONČENO.

JAK SE HRADÍ POPLATKY ZA KARATE? (číslo účtu, platební podmínky)

Na uvedený účet 119 449 6001/2700, se hradí členské poplatky za tréninky karate, zkoušky, soustředění, roční známky, startovné (nebo dle zaslaného emailu na danou akci). Při platbě na účet NAPIŠTE PRO IDENTIFIKACI PLATBY VŽDY DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE PLATBY JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA + NÁZEV AKCE. Neslučujte prosím platby (pokud hradíte více akcí) dohromady, ale vždy jednotlivě. V případě rodiny také platby neslučujte! Usnadníte nám tak identifikaci platby a nemusíme složitě rozpočítávat.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, STORNO POPLATKY – V případě, že se rozhodnete ukončit členství v akademii, veškeré uhrazené poplatky i zálohy a v případě vaší nepřítomnosti za např.: zkoušky, soustředění, startovné na závody atd. … jsou nevratné. V případě ukončení členství, je lhůta na vyřízení administrativních úkonů 30 kalendářních dnů. Stanovy spolku, interní směrnice (platební podmínky, storno podmínky, členství) jsou k nahlédnutí v kanceláři akademie.