KARATE - BOJOVÉ UMĚNÍ

DEMONSTRACE BOJE

CO JE KARATE?
„Skutečné karate je takové, které je v běžném životě v mysli a těle člověka trénováno a rozvíjeno v duchu pokory, a které je v kritické chvíli použito zcela v zájmu spravedlnosti.“

KARATE-DO je bojové umění, jehož konečným výsledkem není hledání vítězství, ale práce vedoucí k dokonalosti charakteru na základě hromadění zkušeností v tréninku. Je také formou osobní obrany užívající všech částí těla, které se tvrdým a systematickým tréninkem stávají účinnou a silnou zbraní. Karate zahrnuje pohyby těla, které rozvíjejí rovnováhu, takže se vytváří celková zralost pohybu. Karate spojuje všechny části těla v jeden celek – nohy, boky, páteř, ramena, paže, vše na sebe vzájemně působí v mechanicky koordinovaném systému, což umožní převést sílu vytvářenou v různých bodech těla do jednoho (úderová plocha) bodu, kde lze působit obrovskou silou. Tohoto druhu koordinace je dosahováno při opakovaném provádění základních pohybů (KIHON) , který pro svoji mnohostrannost a komplexnost může být považován za úplnou formu umění. Karate je bojový systém užívající ruce, nohy, hlavu, kolena a lokty jako zbraně. Bylo vyvinuto na ostrově Okinawa a na počátku 20. století přeneseno do Japonska mistrem Gichinem Funakoshim. Karate je vysoce efektivní bojové umění s důrazem na maximální účinnost způsobenou každým úderem za využití veškeré možné fyzické i mentální energie s cílem posunout možnosti cvičence.

PRAVÉ KARATE-DO je trénování těla i ducha prováděné s ohledem na trénujícího partnera, s velkým zaujetím, energií a SKROMNOSTÍ.

SLOVO KARATE je tvořeno dvěma čínskými znaky, první je kara (prázdný) a druhý te (ruka). První znak je nejméně konkrétní a nejvíce otevřený. Cvičením karate jsou osvojovány techniky sebeobrany, při kterých nejsou potřeba žádné jiné zbraně, než ruce, nohy o ostatní části těla. Dále slovy mistra Funakoshiho :

„Jako lesklý povrch zrcadla odráží bez zkreslení vše, co je před ním, a jako se tichým údolím nese i slabý zvuk, tak musí žák karate vyprázdnit ze své mysli sobectví a zlé myšlenky, protože jedině s čistou myslí a vědomím, může porozumět tomu, co v karate dostává. Toto je další význam kara v karate.“

Další význam, který slovu vtisknul mistr, je být vždy vnitřně skromný a navenek laskavý, což vyjadřuje vnitřní absenci egoismu. A nakonec mluví mistr o prázdnotě jako základní formě vesmíru (kara, ku), „a tak je prázdnota sama formou. Kara v karate-do má tento význam.“

Po tom, co bylo řečeno je jasné, že karate-do je mnohem více než pouhými technikami sebeobrany. Taková definice je na hony vzdálena skutečné podstatě karate-do jako filosofie, která usiluje o rozvoj vnitřních kvalit člověka a hledá dokonalost charakteru v namáhavém tréninku bojových umění.