Pro případ pojistné události (úraz), pojištění do zahraničí,  jsme pojištěni pojistnou smlouvou České unie sportu.

Úrazové pojištění člena Akademie karate Olomouc, z.s. je platné pouze se zaplacením členského příspěvku, platného členství a tzv. známkou – v minulosti byla vylepena do Průkazu karate. V současnosti je hrazena a registrována přes databázi klubu elektronickou cestou. Její výše je stanovena vždy na VH svazu karate pro další volební období.

Uhrazení členské známky je v našem klubu, pro kontrolu člena, potvrzeno razítkem v průkazu karate člena. Následně se tento člen objeví v databázi  ČUBU (Ćeké unie bojových umění). V současnosti je (kompletní informace) databáze pro veřejnost neviditelná, každý člen si může zaplacení své známky zkontrolovat v „úřední hodiny “ v kanceláři Akademie karate Olomouc. Odkaz na informace ohledně úrazového pojištění pro rok 2019, z ČUS, je na stránkách www.CUSCZ.CZ

Přímý odkaz na sekci pojištění je zde: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni.html