Libor Škařupa
2. DAN, ČFTKFS, S.K.I.F, ČSKe

 • HLAVNÍ TRENÉR
 • licence trenéra II. tř. FTK UP ČSKe
 • krajský rozhodčí IV. tř. OSK-ČSKe
 • národní rozhodčí III. tř. ČFTKFS, S.K.I.F
 • mezinárodní rozhodčí WFF Sports
 • zkušební komisař III. tř. ČSKe, S.K.I.F
 • zkušební komisař lic. D. ČFTKFS

Ing. Darina Škařupová
2. DAN, ČFTKFS, S.K.I.F, ČSKe

 • PŘEDSEDA, TRENÉR
 • licence trenéra II. tř. FTK UP ČSKe
 • krajský rozhodčí IV. tř. OSK-ČSKe
 • národní rozhodčí III. tř. ČFTKFS, S.K.I.F
 • mezinárodní rozhodčí WFF Sports
 • zkušební komisař III. tř. ČSKe, S.K.I.F

Ing. Karel Plesník
5. DAN, ČSKe

 • TRENÉR
 • licence trenéra III. tř. S.K.I.F.
 • krajský rozhodčí IV. tř. OSK-ČSKe
 • národní rozhodčí III. tř. ČSKe

Mgr. Štěpánka Mikešová
1. DAN, ČSKe

 • TRENÉR
 • licence trenéra III. tř. S.K.I.F.
 • krajský rozhodčí IV. tř. OSK-ČSKe
 • národní rozhodčí III. tř. ČSKe

Jakub Novák
1. KYU, ČFTKFS, S.K.I.F, ČSKe

 • TRENÉR
 • licence trenéra IV. tř. OSK-ČSKe (v kurzu)
 • krajský rozhodčí IV. tř. OSK-ČSke
 • člen reprezentace ČFTKFS, ITKF

Adam Doubrava
1. KYU, ČFTKFS, S.K.I.F, ČSKe

 • TRENÉR
 • licence trenéra IV. tř. OSK-ČSKe (v kurzu)
 • krajský rozhodčí IV. tř. OSK-ČSke
 • člen reprezentace ČFTKFS, ITKF

Michael Hecht
1. KYU, ČFTKFS, S.K.I.F, ČSKe

 • TRENÉR
 • licence trenéra IV. tř. OSK-ČSKe (v kurzu)
 • krajský rozhodčí IV. tř. OSK-ČSke
 • člen reprezentace ČFTKFS, ITKF