• Barva pásku (obi) v karate označuje výkonnostní úroveň cvičence. V tomto smyslu není pásek jen prostředkem k výkonnostní identifikaci, ale také označením toho, co se ještě karateka musí naučit.
  • Stupeň pásku neukazuje výlučně schopnost provést jednotlivé techniky, ale i morální a charakterové vlastnosti a sportovní chování. Zkušební řád je pevně stanoveným systémem. Je to dlouholetá výzva, kterou každý karateka musí akceptovat již na začátku své cesty karate-do k úspěchu a poznání.
  • Stupně technické vyspělosti byly zásadně rozděleny do dvou skupin: žákovské a mistrovské. Žákovské stupně Kyu, byly seřazeny sestupně s tím, že nejvyšší žákovský stupeň technické vyspělosti bylo 1.kyu (hnědý pás).
  • V karatedó bývá jako nejnižší stupeň technické vyspělosti přidělován bílý pás. Kyu znamená v překladu krok. Zkoušky se organizují dle požadavků zkušebního řádu, směrnic a zkouší výhradně zkušební komisař s platnou licencí.
  • Zkoušky jsou celorepublikově i světově uznávány i v ostatních svazech karate  začleněných do České unie bojových umění a světových federacích karate Shotokan, rozdílné jsou pouze barvy pásků.