Heian Shodan (8. KYU) Starý název Heian kata byl Pinan a tato kata byla původně až druhá. Jmenovala se tedy Pinan Nidan. Heian znamená v japonštině mírumilovný nebo je to také název období v dějinách Japonska. Změnu pořadí a názvů všech kata provedl Gichin Funakoshi, aby byly srozumitelnější pro Japonce. Tyto kata pochází z linie shorin. Zpravidla je to první kata, kterou se učí začátečníci. Obsahuje základní kryty, údery a přemisťování do všech směrů.

Heian Nidan (7. KYU) Tato kata byla původně první, tedy Pinan Shodan. Všechny kata Pinan vytvořil mistr Yasutsune Itosu, učitel Gichina Funakoshiho, když se karate zavádělo na okinawských školách jako tělocvik. Pinan kata jsou složeny ze základních principů kata Bassai (Passai) a Kanku (Kushanku).

Heian Sandan (6. KYU) Kromě budování síly pomocí rychlých pohybů těla jako v předcházejících dvou jsou v této kata použity i pomalé techniky.

Heian Yondan (5. KYU) Kombinace předcházejících principů získání síly a přidání některých dalších technik.

Heian Godan (4. KYU) Přidání obloukových úderů a výskoku. Shrnutí všech základních principů linie shorin-ryu.

POKROČILÉ KATA (3. KYU - DAN)

Tyto kata jsou zařazeny do zkušebních řádů na vyšší technické stupně a také je jejich zvládnutí požadováno při zkouškách na mistrovské stupně dan. (Pro odkaz na video klikněte na název kata)

Tekki Shodan (odkaz na video zde …)

Původní název byl Naifanchi a pochází z linie shorei. Tekki v japonštině znamená železný kůň. Celá kata se provádí na přímce a v postoji Kiba-dachi. Každý karatista, který se chce správně naučit postoj Kiba-dachi by měl procvičovat kata Tekki. Zároveň lze z těchto kata pochopit jeden z principů dynamiky těla a to vibrace.

Tekki Nidan (odkaz na video zde …)

Další náročnější pohyby a opět jako v Tekki shodan je celá kata prováděna v Kiba-dachi.

Tekki Sandan (odkaz na video zde …)

Poslední z kata řady Tekki. Více pohybů, které využívají práci svalů čili kontrakce a expanze oproti předcházejícím, které využívaly v převážné míře dynamiku těla, nejvíce vibraci.

Bassai Dai (odkaz na video zde …)

Staré jméno bylo Passai-Dai. Bassai znamená vniknutí do pevnosti, dai znamená velká z páru. Tato kata je pokládána za jeden z pilířů karate známého jako linie shorin-ryu. Obsahuje velké množství rychlých technik, které využívají rotace boků jako principu získání síly v technikách.

Bassai-Sho (odkaz na video zde …)

Druhá kata z páru kata Bassai. Sho znamená menší z páru a pochází z linie shorin. Je podobná Bassai-dai, ale obsahuje více technik otevřenýma rukama.

Jion (odkaz na video zde …)

Jion je původní název kata z linie shorin-ryu. Název se shoduje se jménem jednoho chrámu v Japonsku. Kata zdůrazňuje rychlé a přímé techniky protiútoku.

Ji-in (odkaz na video zde …)

Druhá kata do páru s Jion. Starý název se shoduje s novým a znamená název chrámu v Japonsku. Opět jako v Jion jsou zdůrazněny rychlé a přímé techniky.

Enpi (odkaz na video zde …)

Staré jméno kata je Wan-shu. Také tato kata je z linie shorin-ryu. V překladu Enpi znamená letící vlaštovka. Pohyby v kata jsou velice rychlé a zdůrazňují maximální rychlost práce boků v technikách. Je určena pro lidi s rychlými pohyby a reakcemi, zároveň je vhodná k zlepšení pohybů u cvičenců, kteří mají pomalé a těžkopádné pohyby.

Kanku-Dai (odkaz na video zde …)

Kata kushanku byla podle historiků přivezena na Okinawu přímo z Číny. Později byla značně pozměněna a byly vytvořeny různé verze. V linii shorin se od mistra Azata a Itosu dostala až k mistru Funakoshimu a ten ji přejmenoval na Kanku. Což v překladu znamená pohled na nebe. Kanku-dai je první z páru a obsahuje velké množství rozmanitých technik. Podle mistra Itosu kata Passai a Kanku obsahují všechny principy karate, které vyučoval.

Kanku-Sho (odkaz na video zde …)

Druhá kata z páru kata Kanku. Také tato kata pochází z linie shorin-ryu. Je podobná Kanku-dai, ale obsahuje méně obloukových technik.

Hangetsu (odkaz na video zde …)

Původní název, pod kterým se cvičí ve školách linie shorei, je Sei-Shan. Mistr Funakoshi ji zařadil do systému, aby karatisté pochopili základní principy této linie. Jméno Hangetsu znamená půlměsíc. Zatímco v linii shorin převládají postoje s venkovním napětím tak v linii shorei jsou to postoje s vnitřním napětím, které jsou v této kata zastoupeny postoji hangetsu-dachi a neko-ashi-dachi.

Jitte (odkaz na video zde …)

Tato kata je opět z linie shorin-ryu. Název kata znamená deset rukou. Kata je zaměřena na obranu a použití síly. Je určena pro lidi s větší muskulaturou a pomalejšími pohyby, zároveň je vhodná pro zlepšení využití síly těla u karatistů s dynamickými pohyby a menší svalovou hmotou.

Gankaku (odkaz na video zde …)

Dříve se jmenovala Chin-To a je z linie shorin. Gankaku v překladu znamená jeřáb na kameni. Tato kata je také prováděna na přímce. Zdůrazňuje rovnováhu, obsahuje mnoho postojů na jedné noze.

Ni-Jyu-Shi-Ho (odkaz na video zde …)

Kata pochází také z linie shorin a její starý název je Ni-sei-shi. V překladu Nijyushiho znamená dvacet čtyři kroků. Obsahuje postoje s vnějším i vnitřním napětím, také obsahuje větší počet pomalých technik.

Chin-Te (odkaz na video zde …)

Japonský název znamená zvědavé ruce. Tato kata pochází z linie shorin-ryu.

So-Chin (odkaz na video zde …)

Název je stejný jako jméno postoje, v kterém se cvičí skoro celá kata. Pochází z linie shorei a její název se shoduje se starým. Traduje se, že postoj Sochin-dachi vznikl z Kiba-dachi změnou směru jedné nohy. Kata je vhodná pro karatisty s větší svalovou sílou. Je výborná pro porozumění práce těla v postoji Sochin.

Mei-Kyo (odkaz na video zde …)

Kata Meikyo pochází z linie shorin a její název lze přeložit jako jasné zrcadlo. Existuje několik modifikací s různými kryty podle učitele, který ji vyučuje.

Unsu (odkaz na video zde …)

Unsu pochází z linie shorin a její staré jméno je Un-Shu. Unsu v překladu znamená ruce v mracích nebo bouře. Je to velice rychlá kata, obsahuje velké množství různých technik prováděných při otáčení těla až o 360 stupňů. Je vhodná pro karatisty s velkou dynamikou pohybu.

Wan-Kan (odkaz na video zde …)

Pochází z linie shorei, starý název je shodný s novým a znamená předloktí. Je to krátká kata, ale náročná protože se v ní často střídají různé postoje s rozdílným napětím.

Go-Jyu-Shi-Ho-Sho (odkaz na video zde …)

Kata pochází z linie shorin a její starý název byl U-Sei-Shi. Nový název znamená padesát čtyři kroků. Kata Gojyushiho jsou nejdelší a obsahují mnoho technik s použitím kontrakce a expanze svalů jako zdroje síly.

Go-Jyu-Shi-Ho-Dai (odkaz na video zde …)

Je velmi podobná předchozí kata, ale obsahuje techniky s použitím nukite a techniky na chudan.

ZÁKLADNÍ POJMY V KARATE

Rozdělení tréninku

KIHON – základní techniky na místě a v pohybu

KUMITE – zápas s partnerem

KATA – forma předvádění stínového boje

Povely

 • Chudan-Kamae odpovídá to bojovému postavení. Přední ruka kryje vnější stranu těla, která je připravena k úderu Kizami-Zuki. Zadní ruka kryje břicho a je připravena k úderu Gyaku-Zuki
 • Gedan-Kamae posun levou nohou vpřed do Zenkutsu-Dachi s Gedan-Barai
 • Jime – zahájení, začněte
 • Hajime! znovuzahájení
 • Kamaete! zaujmout bojové držení těla
 • Mawatte! otočit
 • Mokuso meditace
 • Mokuso Yame! konec meditace
 • Rei! pozdrav, úklon
 • Seiza! sednout si do sedu na paty
 • Sensei ni k učiteli
 • Sensei ni Rei! vpřed se uklonit a pozdravit učitelku nebo učitele
 • Shomen ni k přední straně
 • Shomen ni Rei! pozdrav k přední straně
 • Yame! stop
 • Yoi! pozor

Pásma útoku

 • Gedan – spodní pásmo (až k pasu)
 • Chudan – střední pásmo (od pasu až ke krku)
 • Jodan – horní pásmo (hlava)

Postoje

 • Hangetsu-Dachi postoj půlměsíce (podobný zenkutsu, přední špička 45 stupňů dovnitř a postoj využívá vnitřního napětí svalů
 • Heiko-Dachi pararelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen (přirozený postoj)
 • Heisoku-Dachi zavřené postavení nohou (nohy u sebe a pokrčeny)
 • Kamae bojový postoj
 • Kiba-Dachi jezdecký postoj (postoj do strany, špičky směřují stejným směrem)
 • Kokutsu-Dachi zpáteční postavení (obranný postoj, zadní noha pokrčená, přední mírně, postoj svírá úhel 90 stupňů)
 • Kosa-Dachi postavení zadního překřížení nohou
 • Musubi-Dachi pohotovostní postavení (paty u sebe, špičky směřují 45 stupňů od sebe)
 • Neko-Ashi-Dachi kočičí postoj (přední noha na špičce)
 • Sanchin-Dachi postoj přesýpacích hodin
 • Sochin-Dachi – silový postoj (zadní noha jako u kokutsu a přední jako u hangetsu – maximálně pokrčené)
 • Zenkutsu-Dachi přední postoj (krokový)

Směry

 • Hidari – vlevo
 • Mae – vpřed
 • Migi – vpravo
 • Ushiro – vzad
 • Yoko – do strany

Techniky

 • Age-Uke – kryt horního pásma (Jodan)
 • Ashi-Barai – podmetení nohou
 • Choku-Zuki – přímý úder rukou z Heiko-Dachi
 • Enpi-Uchi – úder loktem
 • Fumikomi – technika dupnutí
 • Gedan-Barai – obrana spodního pásma (Chudan)
 • Gyaku-Zuki – úder nesouhlasnou rukou proti postoji (levý postoj a úder pravou rukou a opačně)
 • Haishu-Uke – blok hřbetem ruky
 • Haito-Uchi – úder vnitřní hranou ruky
 • Hiza-Geri – kop kolenem
 • Jodan-Kizami-Mae-Geri – kop přední částí chodidla na hlavu
 • Jodan-Ushiro-Mae-Geri – kop zadní částí chodidla na hlavu
 • Kagi-Zuki – hákový úder
 • Keage – u technik nohou: kyvadlový kop
 • Kekomi – u technik nohou: přímý trčený kop se silnou prací boků
 • Kiri-Gaeshi – výměna nohou na místě při výskoku
 • Kizami-Geri – kop přední částí chodidla
 • Kizami-Zuki – úder rukou s vytočením boků a ramen
 • Mae-Geri – kop vpřed
 • Mawashi – v kruhu
 • Mawashi-Geri – obloukový kop
 • Morote-Uke – obrana oběma rukama současně
 • Nagashi-Uke – plynulý kryt s odvedením útoku
 • Nukite – úder špičkou prstu
 • Oi-Zuki – přímý úder ruky
 • Osae-Uke – tlakový blok
 • Rengeri – vícenásobný kop s (nebo bez) mezikroku
 • Renzuki – vícenásobný úder rukou
 • Sanbon-Zuki – trojitý úder rukou:lx Jodan,2x Chudan, nebo 3x Chudan
 • Shuto-Uchi – úder hranou ruky
 • Shuto-Uke – obrana hranou ruky v Kokutsu-Dachi
 • Sonoba-Geri – kopy prováděné na místě
 • Soto – venkovní
 • Soto-(Ude)-Uke – kryt středního pásma z venčí dovnitř
 • Sukui-Uke – lopatový kryt
 • Suri-Ashi – šoupavý posun vpřed, nebo vzad, kdy při přitažení se nohy dotýkají
 • Tate – přímo dolů
 • Tate-Uraken-Uchi – úder hřbetem pěsti ze shora dolů
 • Teisho-Uke – obrana palcovou hranou ruky
 • Teisho-Zuki – úder palcovou hranou ruky
 • Tettsui-Uchi – kladivový úder pěstí
 • Uchi – technika seknutí
 • Uchi-(Ude)-Uke – obrana středního pásma z vnitřní strany ven
 • Ura-Mawashi-Geri – obloukový kop z vnější strany dovnitř s přední, nebo zadní stranou chodidla bez otočení těla
 • Ushiro-Geri – kop vzad
 • Yoko-Geri – kop do strany
 • Yoko-Uraken-Uchi – úder hřbetem ruky stranou
 • Yori-Ashi – posun oběma nohama současně vpřed, vzad nebo stranou
 • Zuki – úder pěstí

Tréninkové a bojové formy

 • Gohon-Kumite – 5x útok, 5x obrana a po páté obraně protiúder
 • Happo-Kumite – trénink pro zvládnutí kroku a pohybů těla, jakož i výuka instinktivní reakce, kdy více útočníků zaujímá kruh, obránce stojí uprostřed. Útočníci hlásí každý útok, čas mezi obranou/protiútokem a mezi dalším útokem má být co nejkratší.
 • Ippon-Kumite – jeden útok, obrana a protiútok
 • Jiyu-Ippon-Kumite – Obě strany stojí proti sobě ve volném bojovém postoji, útočník si hledá pro svoji techniku výhodný odstup a svojí nahlášenou techniku okamžitě vykonává. Útok provádí s největším nasazením, bez myšlenek na další očekávanou akci obránce. Obránce se nesmí snažit o zkrácení vzdálenosti aby se nemohl „ulít“ z útoku, naopak by měl útok blokovat, případně ustoupit na co nejkratší vzdálenost a obranu ukončit silnou kontrující technikou.
 • Jiyu-Kumite – volný boj
 • Kaeshi-Ippon-Kumite – Útočník a obránce stojí proti sobě v Shizentai. Útočník hlásí pásmo (u kopů i techniku samotnou) a útočí vlevo, nebo vpravo dle své volby přímo ze Shizentai. Obránce se stahuje do přiměřeného postoje podle útoku (jako v Kihon-Ippon-Kumite) a blokuje. Potom útočí obránce sám a to tak, že provádí krok vpřed s použitím stejné techniky jakou byl napaden. Nyní obránce, předtím útočník se stahuje zpět, nebo do strany blokuje, kontruje a staví se do KAMAE. Útočník by se měl zpočátku soustředit jen na svou, útočící techniku a potom blezkově odpovědět na protiůtok, blokovat a silou kontrovat.
 • Kata – FORMA (Předváděná forma stínového boje, obsahuje všechny základní techniky v daných kombinacích.)
 • Kihon – základní škola
 • Kumite – cvičení s partnerem (škola boje)
 • Okuri-Jiyu-Ippon-Kumite – útočník i obránce se pohybují volně v bojovém postoji. Útočník hlásí pásmo útoku a útok samotný, kdy zaútočí v pravý okamžik. Obránce blokuje a kontruje tento útok. Když obránce ukončí protiůtok (obránce zaujímá bojový postoj), zaútočí útočník znovu, ale nyní již nehlásí pásmo útoku ani techniku samotnou. U útoku se bere zřetel na směr útoku a na vzdálenost k postoji obránce. Obránce blokuje, kontruje a zaujímá opět bojový postoj. PŘÍKLAD K OKURI-JYIU-IPPON-KUMITE: Útočník útočí po nahlášení s Oi-Zuki Chudan. Obránce blokuje se Soto-Uke-Chudan a kontruje s Chudan-Gyaku-Zuki/zaujímá bojový postoj. Nyní útočí útočník bez nahlášení techniky např. s Mawashi-Geri-Jodan. Obránce blokuje s Uchi-Uke-Jodan a kontruje s Gyaku-Zuki-Chudan/zaujímá bojový postoj.
 • Sanbon-Kumite – 3x útok, 3x obrana, po třetí obraně protiůtok
 • Shiai – závody

Vyložení dalších pojmů

 • Budo – bojová umění
 • Bunkai – demonstrace významu KATA – pohybů s jedním, nebo více partnery (-aplikace na kata)
 • Dan – mistrovský stupeň
 • Deai – vlastním útokem předejít jinému útoku
 • Dojo – místnost na cvičení, klub
 • Do – cesta
 • Hara, Tanden – břicho, centrum bolesti
 • Hiki-Te – stažení pěstě k boku
 • Karate – cesta „prázdné“ ruky
 • Karate-Do – KARA – prázdný, dutý; TE – ruka; DO – cesta. (Prázdný ev. dutý zde má filosofický význam ve smyslu „osvobození se od všech myšlenek, očistit ducha“, tzn. „že jsem připraven rozpustit se v prázdnotě universa-vesmíru“). Na Okinawě pocházelo původní označení z čínského zavedeného bojového systému TO-DE („z číny pocházející techniky“), japonsky KARA-TE. Tento bojový systém se později nazýval také OKINAWA-TE. Mistr Gichin Funakoshi(l868-l957) změnil původní čínsky psaný znak, že se TO (symbol pro vše přicházející z číny), nebo japonsky čtené KARA a změnil TO za nový znak, který se čte KU (vyslovuje se „KUH“) rovná se nebe, nebo také KARA (to, ale s filosofickým významem „prázdný“).
 • Karategi – Karate-oblek
 • Karateka – lidé provozující Karate
 • Ki – vnitřní energie
 • Kiai – nejvyšší bojové nasazení spojené s hlasitým výdechem a bojovým výkřikem
 • Kime – Kime je hlavní princip každé techniky v Karate. Kime znamená explozivní provedení techniky s maximální silou a v co nejkratší době jaká je jen možná. Cílem je, všechnu energii, kterou může tělo vydat, soustředit na jeden bod a vydat ji šokovým stylem. Kime se provádí při úderu, při srážení a kopu, ale také u obrany.
 • Kime-Vaza – protiútoky/kontrtechniky jako „rozhodující technika“ (při tom by měl být zvolený cíl bleskově zasažen s maximálním silovým nasazením).
 • Kogeki – útok
 • Kyu – žákovský stupeň
 • Maai – korektní odstup
 • Sabaki – vyhnout se, často s „rotací těla“
 • Sentei-Kata – od zkoušeného, nebo účastníka závodu vybraná Kata s předem dané skupiny Kata (např.Heian l-5, Tekki 1, Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Hangetsu).
 • Shitei-Kata – povinná Kata
 • Sun-Dome – znamená zastavení techniky těsně před cílem
 • Tai-Sabaki – vyhnutí a kontr
 • Te – ruka
 • okui-Kata – volná Kata
 • Uke – obrana
 • Zanshin – kontrolovaný poslední postoj po technice