Gichin Funakoshi – muž, který představil Japonsku karate

Začátek vývoje japonského karate je spjat s jedním jménem, se jménem člověka, kterého všichni přívrženci tohoto umění právem pokládají za otce moderního karate: Gishin Funakoshi.

Gishin Funakoshi se narodil roku 1868 na Okinawě jako syn samurajské rodiny tehdejší nižší úřednické třídy, která podporovala ortodoxní zachovávání tradic. Funakoshi jako předčasně narozené dítě slabé konstituce, o jehož zdraví se rodiče báli, byl dán na vychování k rodičům své matky, kde začal navštěvovat základní školu a spřátelil se s jedním spolužákem. Toto přátelství pozměnilo celý jeho život, neboť jeho spolužák byl synem jednoho z největších Okinawských odborníků v umění Karate Jasucune Azata. Mistr Azato přijal malého Funakoshiho za svého žáka, který zůstal odkazu svého mistra i jeho přítele Itosu věrný po zbytek svého života. Ve svých dvaceti letech, v roce 1888, se stal Funakoshi učitelem. Tuto profesi vykonával třicet let. V roce 1902 vedl demonstraci Karate ve škole Naha před školním komisařem panem Shintario Ogawou, jehož zpráva z této události přiměla ministerstvo kultury v Tokyu k zavedení Karate jako součást učebního plánu na okinawských školách. Pro tento účel zavedl mistr Itosu Pinan/Heian kata. Funakoshi pak mohl veřejně vyučovat Karate až do roku 1918, kdy požádal o uvolnění z výuky ve školství. V té době už patřil k uznávaným odborníkům v bojových uměních. V roce 1916 uspořádal demonstraci Karate v Kyotu a rovněž se zúčastnil demonstrace Karate před japonským princem Hirohito, která se uskutečnila v roce 1921 u příležitosti princovy návštěvy Okinawy.

V roce 1922 byl Gishin Funakoshi vyslán Okinawa shobu kai (společenstvím bojových umění) do Tokya na přehlídku bojových umění, kterou organizovalo japonské ministerstvo kultury. Nikdo netušil, že tato cesta se stane cestou bez návratu. Ve svém dobrovolném azylu věnoval tehdy 53-letý mistr zbytek svého života šíření Karate v Japonsku. Po krátké době si získal Gichin Funakoshi uznání mnohých mistrů japonského Budo, mezi jinými také legendárního Jigoro Kano (zakladatel Judo), který se stal jeho blízkým přítelem. Kano umožnil Funakoshimu zahájit výuku Karate v jeho dojo. Od Jigoro Kana převzal Funakoshi systém technických stupňů kyu a dan. Po velkých finančních potížích, kdy mistr přes den vydělával peníze příležitostnou prací a večer učil své první žáky, založil v roce 1924 první klub Karate-do při Kieo universitě. V roce 1927 vyučoval již na více než deseti universitách. V roce 1936 byla dokončena výstavba prvního karatistického dojo v Tokyu, kde byl Funakoshi uveden svými žáky jako první učitel. Nad vstupními dveřmi byl umístěn název „SHOTOKAN“. K názvu byl použit pseudonym Funakoshiho „Shoto“, který používal mistr při psaní svých básní. Shotokan se tak stal symbolem výuky Karate-do Gichina Funakoshiho.

Nové dojo se těšilo i v nejvyšších kruzích Tokya dobré pověsti, protože mistr Funakoshi si své žáky velmi pečlivě vybíral. Starší žáci přebírali výuku na univerzitách, čímž se šíření stylu Shotokan násobilo mimo území Tokya. V průběhu Druhé světové války bylo však dojo zničeno a výuka bojových umění po skončení války zakázána. Mistr Funakoshi žil v ústranní až do roku 1948, kdy se vrátil zpět do Tokya a zahájil výuku Karate na dvou univerzitách. Vzhledem ke svému pokročilému věku pověřil svého nejvěrnějšího žáka Shigeru Egami, aby pokračoval jeho jménem v rozvoji bojového umění.

Gishin Funakoshi zemřel 26.4.1957 ve věku 88 let. S ním odešel jeden z největších mistrů Karate, který kdy žil.

Jeho žáky bylo mnoho budoucích význačných učitelů Karate, kteří toto bojové umění šířili po celém světě. Funakoshiho život se vyznačoval neustálým bojem o ty lidské hodnoty, kterých lze dosáhnout cvičením Karate-do.

gichin_futakoshi

Mistr, Gichin Funakoshi

Začátek vývoje japonského karate je spjat s jedním jménem, se jménem člověka, kterého všichni přívrženci tohoto umění právem pokládají za otce moderního karate: Gichin Funakoshi. V roce 1921 formálně uvedl karate na hlavních japonských ostrovech …

Více informací zde …
  • „Cíl umění karate neleží ve vítězství nebo porážce, ale ve zdokonalování charakteru bojovníků.“ Gichin Funakoshi
  • „Karate je způsob života, cesta, jak dospět k absolutní bezpečnosti a nebojácnosti. Člověk, který cvičí Kata, může určitým rozložením těžišť v Kata zlepšit své individuální schopnosti až ke krajní hranici.“  Yasutsune Itosu
  • „Skutečným cílem karate není jen vyhrát boj nebo soutěže, ale spíše vnímat životní pravdu, získat sebedůvěru a spoléhat na sebe sama.“ Masatoshi Nakajama
  • Je to bojové umění neužívající zbraní. Vyžaduje tvrdý, přísný trénink, rozvíjející velkou fyzickou sílu. Ale toto není výhradním cílem, neboť karate se liší od mnoha podobných snah důrazem na duchovní a mentální růst, na zralost osobnosti. Jak se žák stává fyzicky silnější a techniky dovednější, rozvíjí sebedůvěru, která transformuje jeho vztahy k lidem.“ Masutacu Ojama
  • „Každý z nás začíná Karate s různých důvodů: být dobrý bojovník, udržovat si dobrou fyzickou kondici, být schopen se ubránit. Já jsem se chtěl stát velmi silný, když jsem poprvé začínal. Ale trénink karate vás brzy naučí, že skutečná síla se skládá nejen z fyzické síly, ale i z mnoha dalších faktorů. To je podmínka trénování bojových umění.“ Tsutomu Ohshima, Shihan

Karate je jedno z nejstarších a nejkomplexnějších bojových umění světa, které úspěšně přešlo do moderní doby. Může být definováno jako obrana beze zbraní. Skládá se z dynamických útočných a obranných technik, které maximálně využívají všechny části těla. Původní účel karate byl vždy velmi vážný, byla to potenciálně záležitost života a smrti. Abychom správně pochopili, čím je charakteristické bojové umění KARATE, musíme si nejprve představit, že stojíme s holýma rukama tváří tvář po zuby ozbrojenému rytíři – samuraji, který si usmyslel, že Vás zabije. Je jedno, z jakého důvodu toto chce učinit. Důležité je, že chcete-li za této situace přežít a nemáte-li možnost utéct, musíte udělat něco velmi rychlého a účinného, aby Váš protivník byl zasažen dříve, než vám ukáže, co skutečně umí. V praxi to znamenalo využít moment překvapení a dvěma až třemi technikami zlikvidovat nepřítele. Pokud by vás protivník poznal, vítězství by vám nepomohlo zachránit si život. Mohl by přijít do vaší vesnice a pomstít se nejen vám, ale i vašim blízkým. Proto bylo mnohdy nutné zakončit boj tak, aby váš protiútok nepřežil. Celé generace Okinawanů studovaly bojové techniky orientu, přicházející nejčastěji z Číny a vybíraly z nich nejúčinnější, zdokonalovaly je a sestavovaly do tzv. kata, které představují nejdůmyslnější knihovnu bojového umění, jakou kdy člověk vynalezl.